Λειτουργία της Διεύθυνσης στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19