Έναρξη Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027_πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2021

Σεμινάριο “Πανδημία: να το δούμε ως ευκαιρία” στις 7 Απριλίου 2021 – Οδηγίες σύνδεσης και συμμετοχής

Aποσπάσεις εκπ/κών Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης- Πανεπιστήμιο Αιγαίου