ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ Ε.ΔΙ.Π ΚΑΙ Ε.Ε.Π ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υπαλλήλους του Δημοσίου

Πρόγραμμα και link σύνδεσης στην Διαδικτυακή Ημερίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης Γιοχάνεσμπουργκ και της Σχολής Σαχέτι για τον Φιλελληνισμό – 26 Μαρτίου 2021, 18:00-21:00

Έγκριση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού του Ινστιτούτου PROLEPSIS

“ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ & ΜΑΘΗΣΗ”: Νέο ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ επιμορφωτικό πρόγραμμα 350 ωρών της ΕΕΠΕΚ