Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού με Μουσική Ειδίκευση «Κανονάκι και Ευρωπαϊκά Κρουστά»

Ανακοινοποίηση – Συμμετοχή σχολείων & Εκπαιδευτικών στο ΤΘΔ για το σχ. έτος 2020-21