Υπουργική Απόφαση 22631/Δ6/2021 – ΦΕΚ 776/Β/26-2-2021. Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων.

3η ανακοίνωση και παράταση προθεσμίας υποβολής συμμετοχής στον Μαθητικό διαγωνισμό «Διακόσια χρόνια ελεύθερου ελληνικού κράτους. Η συνεισφορά των Ελλήνων της Μακεδονίας και της Θράκης στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα»