Δήλωση Συμμετοχής στο Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: Βιωματική Μάθηση σε Ιστορικούς-Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Χώρους. “Γνωρίζω τον τόπο μου ακολουθώντας τα Βήματα της Ιστορίας και του Πολιτισμού”

Τοπική προκήρυξη πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών με μουσική Ειδίκευση “σαξόφωνο” και “ευρωπαϊκά κρουστά” στο μουσικό σχολείο Ξανθής

Τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ωρομισθίων Εκπαιδευτικών μουσικών κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00

Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού με Μουσική Ειδίκευση «Ποντιακή Λύρα»

Τοπική προκήρυξη πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού με μουσική ειδίκευση «ταμπουρά» στο μουσικό σχολείο Τρίπολης.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός ‘Hack the Map: Η Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή’

Γνωστοποίηση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ λογιστικού προγράμματος στο πλαίσιο του μαθήματος ‘λογιστικές εφαρμογές’ της Γ’ τάξης του τομέα διοίκησης και οικονομίας των ΕΠΑΛ.

Συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Δράμας και του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δράμας ως Συμβουλίου Επιλογής