Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού με Μουσική Ειδίκευση «Ποντιακή Λύρα»

Τοπική προκήρυξη πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού με μουσική ειδίκευση «ταμπουρά» στο μουσικό σχολείο Τρίπολης.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός ‘Hack the Map: Η Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή’

Γνωστοποίηση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ λογιστικού προγράμματος στο πλαίσιο του μαθήματος ‘λογιστικές εφαρμογές’ της Γ’ τάξης του τομέα διοίκησης και οικονομίας των ΕΠΑΛ.

Συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Δράμας και του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δράμας ως Συμβουλίου Επιλογής