Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Ενημέρωση: Έγκριση της «Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας 2020-2025

Τηλε-διημερίδα με τίτλο: “Το Διαδικτυακό Μαθητικό Ραδιόφωνο στην Ψηφιακή Εκπαίδευση”