Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Π.ΥΣ.Π.Ε.,Π.Υ.Σ.Δ.Ε. επιλογής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Εκπαίδευση Μαθητών/τριών Γενικού Λυκείου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής – CERN