Έγκριση ανανέωσης του Ευρωπαϊκού Θεματικού Δικτύου Κάστρων

Πίνακες μορίων των εκπ/κών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή καθώς και των εκπ/κών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση και για οριστική τοποθέτηση οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ για το σχολ. έτος 2020-2021