Ειδική πρόσκληση για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) κατά το σχολικό έτος

Έγκριση ανανέωσης του Ευρωπαϊκού Θεματικού Δικτύου Κάστρων

Πίνακες μορίων των εκπ/κών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή καθώς και των εκπ/κών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση και για οριστική τοποθέτηση οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ για το σχολ. έτος 2020-2021

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο

Άτυπη συνάντηση καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Δράμας

4ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “BRAVO SCHOOLS- ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ

Έγκριση ανανέωσης του Ευρωπαϊκού Θεματικού Δικτύου Κάστρων