1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Άρτας με τίτλο: «Καινοτομία, Εκπαίδευση & διά Βίου Μάθηση στον 21ο Αιώνα».

Δείτε τα σχετικά:

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Άρτας