Υλικό

Print

Στους αντίστοιχους φακέλους, καταχωρούνται εκπαιδευτικό υλικό που αφορά την υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων και φωτογραφικό υλικό από τις επιμορφωτικές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς και μόνο λόγους, με αναφορά στην πηγή.

2014. Σχεδίαση & Ανάπτυξη: ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας
By Free joomla 1.7 Templates