Εργασίες

Print

Καταθετήριο εργασιών (στο φάκελο του αντίστοιχου σχολικού έτους, μπορείτε να δείτε τις τελικές εργασίες των ομάδων που υλοποίησαν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικής αγωγής, πολιτιστικών θεμάτων, αγωγής υγείας).

2014. Σχεδίαση & Ανάπτυξη: ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας
By Free joomla 1.7 Templates