Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Αναζήτηση Ενημερωτικού Μισθοδοσίας

Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α.
Μήνας
Έτος

Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης
γράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε πιο πάνω...

*** Στοιχεία Μισθοδοσίας από Ιούλιο 2015 ***
Ενημερώθηκαν μέχρι σήμερα για το έτος 2019

Μισθοδοσία Ιανουάριος 2019
Μισθοδοσία Φεβρουάριος 2019
Μισθοδοσία Μάρτιος 2019
Μισθοδοσία Απρίλιος 2019
Μισθοδοσία Ιούνιος 2019
Μισθοδοσία Ιούλιος 2019
Μισθοδοσία Αύγουστος 2019
Μισθοδοσία Σεπτέμβριος 2019
Μισθοδοσία Οκτώβριος 2019
Μισθοδοσία Νοέμβριος 2019
Μισθοδοσία Δεκέμβριος 2019
Μισθοδοσία Ιανουάριος 2020