Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Αναζήτηση Ενημερωτικού Μισθοδοσίας

Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α.
Μήνας
Έτος

Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης
γράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε πιο πάνω...

*** Στοιχεία Μισθοδοσίας από Ιούλιο 2015 ***
Ενημερώθηκαν μέχρι σήμερα για το έτος 2017

Μισθοδοσία Ιανουάριος 2017
Μισθοδοσία Φεβρουάριος 2017
Μισθοδοσία Μάρτιος 2017
Μισθοδοσία Απρίλιος 2017
Μισθοδοσία Μάιος 2017
Μισθοδοσία Ιούνιος 2017
Μισθοδοσία Ιούλιος 2017
Μισθοδοσία Αύγουστος 2017
Μισθοδοσία Σεπτέμβριος 2017
Μισθοδοσία Οκτώβριος 2017
Μισθοδοσία Νοέμβριος 2017
Μισθοδοσία Δεκέμβριος 2017