Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Αναζήτηση Ενημερωτικού Μισθοδοσίας

Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α.
Μήνας
Έτος

Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης
γράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε πιο πάνω...

*** Στοιχεία Μισθοδοσίας από Ιούλιο 2015 ***
Ενημερώθηκαν μέχρι σήμερα για το έτος 2017

Μισθοδοσία Ιανουάριος 2017
Μισθοδοσία Φεβρουάριος 2017
Μισθοδοσία Μάρτιος 2017
Μισθοδοσία Απρίλιος 2017
Μισθοδοσία Μάιος 2017
Μισθοδοσία Ιούνιος 2017
Μισθοδοσία Ιούλιος 2017