Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Αναζήτηση Ενημερωτικού Μισθοδοσίας

Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α.
Μήνας
Έτος

Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης
γράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε πιο πάνω...

*** Στοιχεία Μισθοδοσίας από Ιούλιο 2015 ***
Ενημερώθηκαν μέχρι σήμερα για το έτος 2018

Μισθοδοσία Ιανουάριος 2018
Μισθοδοσία Φεβρουάριος 2018
Μισθοδοσία Μάρτιος 2018
Μισθοδοσία Απρίλιος 2018
Μισθοδοσία Μάιος 2018
Μισθοδοσία Ιούνιος 2018