Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Αναζήτηση Ενημερωτικού Μισθοδοσίας

Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α.
Μήνας
Έτος

Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης
γράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε πιο πάνω...

*** Στοιχεία Μισθοδοσίας από Ιούλιο 2015 ***
Ενημερώθηκαν μέχρι σήμερα για το έτος 2018

Μισθοδοσία Ιανουάριος 2018
Μισθοδοσία Φεβρουάριος 2018
Μισθοδοσία Μάρτιος 2018
Μισθοδοσία Απρίλιος 2018
Μισθοδοσία Μάιος 2018
Μισθοδοσία Ιούνιος 2018
Μισθοδοσία Ιούλιος 2018
Μισθοδοσία Αύγουστος 2018
Μισθοδοσία Σεπτέμβριος 2018
Μισθοδοσία Οκτώβριος 2018
Μισθοδοσία Νοέμβριος 2018
Μισθοδοσία Δεκέμβριος 2018
Μισθοδοσία Ιανουάριος 2019