Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Αναζήτηση Ενημερωτικού Μισθοδοσίας

Α.Φ.Μ.
Α.Μ. (ή Α.Φ.Μ. για Αναπληρωτές)
Μήνας
Ετος*** Στοιχεία Μισθοδοσίας από Ιανουάριο 2012 ***
Ενημερώθηκαν μέχρι σήμερα

Μήνας Ιανουάριος 2015 2015
Μήνας Φεβρουάριος 2015 2015
Μήνας Μάρτιος 2015 2015
Μήνας Απρίλιος 2015 2015
Μήνας Μάϊος 2015 2015
Μήνας Ιούνιος 2015 2015

Γραφείο Μισθοδοσίας Δνσης Βθμιας Εκπαίδευσης Δράμας
Ανάπτυξη Εφαρμογής © Περικλής Ιορ. Θωίδης
Δάσκαλος - Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας

Επισκέψεις